Pages

January 4, 2010

Irving Layton (Canadian, March 12, 1912 – January 4, 2006)

.
Butterfly on Rock

The large yellow wings, black-fringed,
were motionless

They say the soul of a dead person
will settle like that on the still face

But I thought: The rock has borne this;
this butterfly is the rock’s grace,
its most obstinate and secret desire
to be a thing alive made manifest

Forgot were the two shattered porcupines
I had seen die in the bleak forest.
Pain is unreal; death an illusion:
There is no death in all the land,
I heard my voice cry;
And brought my hand down on the butterfly
And felt the rock move beneath my hand.

Lepke a sziklán

A szárny sárga volt, fekete szegéllyel,
és rezzenéstelen

Mondják, a holtak lelke ilyen,
a mozdulatlan arcra telepedve

Én úgy gondoltam: a szikla hordta ki;
a szikla dísze ez a lepke,
a kézzelfogható elevenség
makacs és titkos álma

Az erdőbeli két sünt elfeledtem,
ahogy döglődtek ott, agyondobálva.
A fájdalom irreális, a halál illúzió -
hallottam saját hangomat. -
Halál? Nincs is olyan.
S a lepkét kézfedőmmel lefedtem, óvatosan,
és mozgott a szikla kezem alatt.

Imreh András fordítása

[Forrás: Nagyvilág Világirodalmi Folyóirat, XLVI. évfolyam, 6. szám 2001. június]
..............................................................................................................................................................................................................................