Pages

December 9, 2011

John Milton

(9 December 1608 – 8 November 1674)


"Nor love thy life, nor hate; but what thou livest 
Live well; how long, or short, permit to Heaven."

***

"Ne szeresd léted, ne gyűlöld, de míg 
élsz, szépen élj! Hogy meddig? Bízd az Égre! "

Jánosy István fordítása
(John Milton, Elveszett Paradicsom, Magyar Helikon, 1969)


  Munkácsy Mihály: Milton (1877-78)

(A vak költő az Elveszett paradicsom szövegét diktálja lányainak, Eve-nek, Judith-nak és Rachel-nek.)
(The blind poet dictating the text of "Paradise Lost" to his daughters Eve, Judith and Rachel.)
(source: Fine Arts in Hungary)When I consider how my light is spent,
   Ere half my days in this dark world and wide,
   And that one talent which is death to hide
Lodged with me useless, though my soul more bent
To serve therewith my Maker, and present
   My true account, lest He returning chide;
   "Doth God exact day-labor, light denied?"
I fondly ask. But Patience, to prevent
That murmur, soon replies, "God doth not need
   Either man's work or His own gifts. Who best
   Bear His mild yoke, they serve Him best. His state
Is kingly: thousands at His bidding speed,
   And post o'er land and ocean without rest;
   They also serve who only stand and wait.
 
 
 A VAK SZONETTJE

Tünődöm olykor, mért szállt rám homály
Éltem felén? E tág föld vak legén
Talentumom tétlen mért rejtem én,
Mely így elásva bennem kész halál?
Ha majd a számonkérő óra száll,
Uram feddése nem lesz-é kemény?
„Mit kezdjek így, ha nincs munkámra fény?” ─
Lázongok halkan. Ám vigaszt talál
Türelmem és szól: „Senki sem viszen
Méltó munkát Elé. Csak tűrd szelíd
Igáját, úgy a jó. Hisz Ő a szent
Király. A szárazföldön és vizen
Sürögteti szolgái ezreit
S az is cselédje, ki csak vár s mereng."

Tóth Árpád fordítása 

(Tóth Árpád összegyűjtött versei és versfordításai,  Osiris, 2000)
 

John Milton by Unknown artist
oil on canvas, feigned oval, circa 1629
 NPG
 
 .

No comments:

Post a Comment