Pages

September 24, 2012

Weöres Sándor: A Galagonya / The Brambleberry
Eves of autumn
Gleam with the brambleberry’s
Gleam with the brambleberry’s
Shimm’ring dress.
Thorns a-rustling,
Winds scurry hither-thither,
Trembles the brambleberry
Comfortless.
Should but the moon let lower her veil,
Bush turns maiden, starts to wail…
Eves of autumn
Gleam with the brambleberry’s
Gleam with the brambleberry’s
Shimm’ring dress.

Translated by Adam Makkai
The poem recited by Adam Makkai (in English) and Agnes Arany (in Hungarian)
A vers Makkai Ádám (angolul) és Arany Ágnes (magyarul) előadásában
(via tintakiado)

Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.
Zúg a tüske,
szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya magába.
Hogyha a Hold rá fátylat ereszt:
lánnyá válik,
sírni kezd.
Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.Örkény István: Egyperces novellák / One Minute Stories


Közvélemény-kutatás
(1968)
 
Nálunk is megalakult s már meg is kezdte működését az első hazai közvélemény-kutató intézet.
    Kérjük a lakosság megértő támogatását.
    Mutatóba közöljük első vizsgálatunkat, melyet annak a kérdésnek szentelünk, hogy miképpen vélekednek az emberek hazánk múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Az eredmény megbízhatósága érdekében 2975 különböző rendű, rangú, munkakörű és felekezetű személynek az alábbi kérdőívet küldtük ki:1. Véleménye a jelenlegi rendszerről

a) Jó.

b) Rossz.
c) Se jó, se rossz, de azért egy kicsikét jobb is lehetne.
d) Bécsbe vágyik.

2. Érzi-e a XX. század emberének magányosságát


a) Egészen magányos.

b) Majdnem egészen magányos.
c) Úgyszólván egészen magányos.
d) Néha beszélget a házfelügyelővel.

3. Kulturális igényei


a) Moziba, meccsre, kocsmába jár.

b) Néha kinéz az ablakon.
c) Még az ablakon se néz ki.
d) Helyteleníti Mao Ce-Tung nézeteit.

4. Milyen a filozófiai képzettsége?


a) Marxista.

b) Antimarxista.
c) Csak Rejtő Jenőt olvas.
d) Alkoholista.

Eredmény:


1. Az elmúlt húsz évben minden a lehető legjobb volt.

2. Most is jó minden, csak a 19-es busz közlekedik ritkán.
3. A jövő még jobb lesz, föltéve, hogy a 19-es busz járatait sűrítik.


(Megjegyzés: sűrítik)

______
Örkény Istán: Egyperces novellák, Palatinus, 2000


 Keleti Éva - Örkény István (1912-1979), 1971


public opinion survey
(1968)

The Hungarian Public Opinion Research Office has just conducted its first survey, the results of which have recently been made public. The question asked was: How do people see the past, present, and future of the nation? In order to insure credible results, the bureau sent out questionnaires to 2 975 citizens of various social standings, ranks, professions and religious persuations.

The questions were as follows:

1. Your opinion of the present regime is:
    a) favourable
    b) unfavourable
    c) neither favourable nor unfavourable but a little improvement wouldn’t hurt
    d) I want to move to Vienna.

2. Do you feel alienated?
    a) I feel completely alienated
    b) I feel almost completely alienated
    c) I am, so to speak, pretty thoroughly alienated
    d) from time to time I manage to talk to the Party Secretary.

3. What are your cultural interests?
    a) I go to the movies, ball games and bars
    b) from time to time I look out the window
    c) I do not even look out the window
    d) I disapprove of Mao Tse Tung’s Little Red Book.

4. Your philosophical orientation tends toward:
    a) Marxism
    b) anti-Marxism
    c) science fiction
    d) alcoholism.

The results of the survey indicate that the people of Hungary hold the following views in common:
1. During the past twenty years, Hungary has been a paradise on  earth.
2. Hungary is still a paradise on earth, except bus No. 19 tends to run behind schedule.
3. Hungary’s future will be even brighter provided they add more buses to line No. 19.

Translated by Judith Sollosy


Source and more: HLO

***
Korábban/ Previously:
  

September 14, 2012

Simonyi Imre

(1920. szeptember 14. – 1994. február 10.)

ÖNÉLETRAJZ

hatéves koromig
analfabéta voltam

emlékszem
hatéves koromig
teljes mértékben
szót értettem
kortársaimmal

NE SÍRJATOK

Mindig valami fontosat
szerettem volna mondani
néktek
Aztán valahogy
mindig csak ilyenekre futotta
              hogy
     ne féljetek
     ne hazudjatok
     ne bántsatok
     szeressetek
     ne sírjatok
     sirassatok
Az istenért
mondjatok már végre
helyettem valami fontosabbat


KÉRELEM

Csak kötelezővé ne tegyétek
azt, ami szabad:
a gyötrelmet
s a gyönyörűséget.ÉDEN, SZALMASZÁL

azt most sem tudom megmondani néked
hogy az Éden merre van

de a multkor - egy pillanatra -
nem lehetett túl messze tőlünk

emlékszel arra a szalmaszálra
amelyen függött valami?
(valami amiről utólag még kérdezted is
hogy vajon mi lehetett)

tudod arra a szalmaszálra gondolok
amelyet már csak akkor vettünk észre
amikor a hátunk mögött
egészen közel hozzánk
azzal a furcsa kettős robajjal
leszakadtunk róla

_____
Simonyi Imre: Szemközt s háttal, Irodalmi Jelen Könyvek, Arad, 2006
Simonyi Imre: Az öröm hiányzott, Trikolor-Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1994

September 10, 2012

William Carlos Williams (1883-1963)SILENCE

Under a low sky —
this quiet morning 
of red and  
yellow leaves — 

a bird disturbs 
no more than one twig 
of the green leaved 
peach treeCSEND

Alacsony ég alatt — 
a piros és
sárga levelek
csöndes reggelén — 

egy madár csak
egyetlen ágat
zavar meg a még zöld
őszibarackfán


Tandori Dezső fordítása


 
 William Carlos Williams , 1940s
source: Beinecke Rare Book and Manuscript Library 

 ________
The Collected Poems of William Carlos Williams: 1939-1962, New Directions Publishing, 1991 
Tandori Dezső: Lombos ágak szívverése, Versek mondákról és fákról - Műfordítások, Kozmosz Könyvek, Bp., 1983  


Korábban / Previously:

Vas István (1910-1991): Egy rajzra (Upon a Drawing)

.

Szántó Piroska (1913 - 1998) -Szerelmesek, 1986


EGY RAJZRA

Ezek a lábak és kezek, ez a két medence,
Ez a mozdulat félreismerhetetlen. De kinek volt
Ilyen keskeny arca? Orra és ajka közt
Ilyen keskeny, hosszú bemélyedés? Ez a majdnem kopasz
Koponya, ez igen - de ki néz ki e szemekből?
Ez is, meg az is. Nem csupán ketten végzik ezt a
Szeretkezést, hanem többedmagukkal. A halott
Hitvesek és szeretők mozdulnak e meghitt
Mozdulatokban. Valamikor kibékíthetetlen
Férfiak és nők adtak randevút e vonalakban.
Micsoda vonalak! Micsoda ölelés!
Ez a fekete alapon fehérrel csurgatott
Vonal-közösülés mi mindennel rakottan
Gazdag a tisztaságban, tiszta a bujaságban!
Ilyen buják csak azok tudnak lenni, akik már
Nincsenek, csak ezekben a vonalakban vannak,
Elrejtve ebben az ölelésben. Ebben az áttetsző,
Sziporkázón szilárd szerkezetben. És ennek a zártkörű
Sokadalomnak minden életjelében ők, csak ők
A névadók, ugyanők ketten. Te meg én, te meg én.Szántó Piroska: Férfi és Nő (Együtt), 1976


Szántó Piroska és Vas István________
Vas István, Összegyűjtőtt versek III. 1960-1976, Holnap Kiadó, 2005

Korábban / Previously:
 

September 8, 2012

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni (1912. szeptember 8. -)

Radnóti Miklós: 

LEVÉL A HITVESHEZ


A mélyben néma, hallgató világok,
üvölt a csönd fülemben s felkiáltok,
de nem felelhet senki rá a távol,
a háborúba ájult Szerbiából
s te messze vagy. Hangod befonja álmom,
s szivemben nappal ujra megtalálom,
hát hallgatok, míg zsong körém felállván
sok hűvös érintésü büszke páfrány.


Mikor láthatlak ujra, nem tudom már,
ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár,
s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék,
s kihez vakon, némán is eltalálnék,
most bujdokolsz a tájban és szememre
belülről lebbensz, így vetít az elme;
valóság voltál, álom lettél ujra,
kamaszkorom kútjába visszahullva


féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e?
s hogy ifjuságom csúcsán, majdan, egyszer,
a hitvesem leszel, - remélem ujra
s az éber lét útjára visszahullva
tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, -
csak messze vagy! Túl három vad határon.
S már őszül is. Az ősz is ittfelejt még?
A csókjainkról élesebb az emlék;


csodákban hittem s napjuk elfeledtem,
bombázórajok húznak el felettem;
szemed kékjét csodáltam épp az égen,
de elborult s a bombák fönt a gépben
zuhanni vágytak. Ellenükre élek, -
s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek
fölmértem s mégis eltalálok hozzád;
megjártam érted én a lélek hosszát,


s országok útjait; bíbor parázson,
ha kell, zuhanó lángok közt varázslom
majd át magam, de mégis visszatérek;
ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg,
s a folytonos veszélyben, bajban élő
vad férfiak fegyvert s hatalmat érő
nyugalma nyugtat s mint egy hűvös hullám:
a 2 x 2 józansága hull rám.


Lager Heidenau, Žagubica fölött a hegyekben,
1944. augusztus-szeptember 
Gyarmati Fanni és Radnóti Miklós, 1936


Miklós Radnóti:

LETTER TO MY SPOUSE

From deep below a world of eerie silence
roars in my ears, I cry out in defiance,
but I get no reply, no friendly sound in
this battle-weary grim Serbian mountain
and you're so far. Your voice weaves through my dreams, -
by day my heart will tell me what it means, -
so I listen while rustling ferns so proudly
stand like a guard and cooling shade around me.

When shall we meet again, I ask the question;
you were my weighty psalm, my sure direction
and beautiful like light, and like the darkness,
I'd find my way to you speechless and sightless.
You hide now but the mind comes to the rescue,
upon my inward eye I can arrest you;
you were once real, now I dream your presence:
I fall back in the well of adolescence

and ask "You love me true?" jealously, vainly,
and "later, in the prime of youth, once, maybe,
would you become my wife?" - I hope again
and in the sober waking state the brain
confirms: you are my wife, my friend, my angel,
but caged by borders, distance, deadly danger.
It's autumn soon. Will it forget me, traceless?
I will remember always your embraces.

Some time ago I still believed in wonders,
above my head a bombing squadron thunders;
up in the sky your blue eyes looked back at me
then blue turned dark, the bombs were desperately
trying to dive. I live for mere survival, -
and I'm a slave. No act of self-denial
is too daunting if it can reunite us;
for you I marched with sinners and the righteous

in distant lands; I'd walk on glowing embers,
for you I'd force my poor reluctant members
through walls of fire, bul I'll be returning,
I shall be further toughened by the burning.
Fierce men who live in danger every hour
are calm, serene, (this is their shield and power),
that calm now weaves a spell and I am able
to be as sober as the 2-times table.

Translated by Peter ZollmanBudapest, 1997. április 10. Radnóti Miklós özvegye, Gyarmati Fanni részt vesz a költészet napja - József Attila születésnapja - alkalmából a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége által rendezett koszorúzási ünnepségen, a költő Duna-parti szobránál. 
MTI Fotó: Soós Lajos

ISTEN ÉLTESSE FIFI NÉNIT!.

Korábban / Previously: 

September 1, 2012

Blaise Cendrars

Fédéric-Louis Sauser (September 1, 1887 – January 21, 1961)

Blaise Cendrars (1887-1961), 1953.  by Lipnitzki 
Roger Viollet /Getty Images


COUCHERS DE SOLEIL

Tout le monde parle des couchers de soleil
Tous les voyageurs sont d’accord pour parler des  

couchers de soleil dans les parages
Il y a plein de bouquins où l’on ne décrit que les couchers
de soleil
Les couchers de soleil des tropiques
Oui c’est vrai c’est splendide
Mais je préfère de beaucoup les levers de soleil
L’aube
Je n’en rate pas une
Je suis toujours sur le pont
A poils
Et je suis toujours le seul à les admirer
Mais je ne vais pas décrire les aubes
Je vais les garder pour moi seulILES

Iles
Iles
lles où l’on ne prendra jamais terre
Iles où l’on ne descendra jamais
Iles couvertes de végétations
Iles tapies comme des jaguars
Iles muettes
Iles immobiles
Iles inoubliables et sans nom
Je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais
bien aller jusqu’à vousJ'AVAIS BIEN DIT

Je l'avais dit
Quand on achète des singes
Il faut prendre ceux qui sont bien vivants et qui vous font presque peur
Et ne jamais choisir un singe doux endormi et qui se blottit dans vos bras
Car ce sont des singes drogué qui le lendemain sont féroces
C'est ce qui vient d'arriver à une jeune fille qui a été mordue au nez  L'OISEAU BLEU

Mon oiseau bleu a le ventre tout bleu
Sa tête est d’un vert mordoré
Il a une tache noire sous la gorge
Ses ailes sont bleues
avec des touffes de petites plumes jaune doré
Au bout de la queue il y a des traces de vermillon
Son dos est zébré de noir et de vert
Il a le bec noir les pattes incarnat
et deux petits yeux de jais
Il adore faire trempette, se nourrit de bananes et pousse
Un cri qui ressemble au sifflement
d’un tout petit jet de vapeur.
On le nomme le septicolore.


Blaise Cendrars, extraits de "Feuilles de route", 1924-1928.  
Au cœur du monde, Poésie Gallimard

 Blaise Cendrars, juin 1948 © Walter Carone


NAPLEMENTÉK

Mindenki naplementékről beszél
Ezeken a partvidékeken minden utas hajlamos arra hogy
naplementékről beszéljen
Vannak könyvek melyeket csupa naplementével írnak tele
A trópusi naplementével
Igaz valóban ragyogó
De én sokkal jobban szeretem a napfelkeltét
A hajnalt
Egyszer sem mulasztom el
Mindig a hajóhídon vagyok
Pucéran
Ott állok és egymagamban csodálom
De nem írom meg a hajnalokat
Megőrzöm egyedül magamnak.

Kassák Lajos fordítása


SZIGETEK

Szigetek
Szigetek
Szigetek amelyek földjére sosem léphetünk
Szigetek ahol sosem szállhatunk ki
Szigetek dús növénytakaróval
Szigetek lapulók mint a jaguárok
Szigetek némák
Szigetek mozdulatlanok
Szigetek felejthetetlenek és névtelenek
Cipőmet áthajítom a hajókorláton mert nagyon szeretnék eljutni hozzátok.

Kassák Lajos fordítása 


JÓL VIGYÁZZATOK

Már megmondtam
Ha majmot vásároltok
Olyanokat kell vennetek amelyek nagyon élénkek és amelyektől majdnem féltek
És sose válasszatok karotokba símuló szelíd alvó majmot
Mert ezek elkábított majmok másnapra megvadulnak
Ez történt nemrégiben egy fiatal lánnyal akinek megharapta az orrát.

Kassák Lajos fordítása


KÉK MADÁR

Az én kék madaram a hasán egészen kék
Feje aranyos barnászöld
Nyakán fekete folt
Szárnyak kék kis aranysárga tollcsomókkal
Farka végén cinóbervörös vonalak
Hasán fekete és zöld sávok
Csőre fekete lába meggyszínű és két kis szeme mint a drágakő
Imád megmártózni banánnal táplálkozik és kiáltása mint egy
egészen kis gőzös füttye
Neve hétszínű.

Kassák Lajos fordítása
_______
Blaise Cendrars, Húsvét New Yorkban,