Pages

January 1, 2010

Miroslav Holub (Czech poet, immunologist, 13 September 1923 – 14 July 1998)


.
Brief Thoughts on Maps


Albert Szent-Gyorgyi, who knew a lot about maps
    according to which life is on its way somewhere or other,
    told us this story from the war
    due to which history is on its way somewhere or other:

The young lieutenant of a small Hungarian detachment in the Alps
    sent a reconnaissance unit out into the icy wasteland.
    It began to snow
    immediately, snowed for two days and the unit
    did not return. The lieutenant suffered: he had dispatched
    his own people to death.

But the third day the unit came back.
    Where had they been? How had they made their way?
    Yes, they said, we considered ourselves
    lost and waited for the end. And then one of us
    found a map in his pocket. That calmed us down.
    We pitched camp, lasted out the snowstorm and then with the map
    we discovered our bearings.
    And here we are.

The lieutenant borrowed this remarkable map
    and had a good look at it. It was not a map of the Alps
    but of the Pyrenees.

Goodbye now.


-- Times Literary Supplement, February 4, 1977

~

RÖVID ELMÉLKEDÉS A TÉRKÉPEKRŐL

Szentgyörgyi Albert eleget tudott a térképekről,
    amelyek szerint az élet halad. Valamerre.
    Ő mesélte az alábbi háborús történetet,
    s tudvalévő, hogy a történelem a háborúkon keresztül halad. Valamerre.

Az Alpokban valamelyik kis magyar katonai alakulat parancsnoka, egy fiatal hadnagy,
    felderítő járőrt küldött ki a jeges pusztaságba.
    Rögtön ezután
    havazni kezdett, két napig havazott, és a járőr
    nem tért vissza. A hadnagy szenvedett: a halálba
    küldte az embereit.

De harmadnap a felderítő járőr visszatért.
    Hol voltak? Hogy találták meg az utat?
    Igen, felelték a katonák, már
    elveszettnek hittük magunkat és vártuk a véget. De ekkor egyikünk
    térképet talált a zsebében. Ez megnyugtató volt.
    Letáboroztunk, kivártuk a havazás végét, aztán a térkép
    megmutatta a helyes irányt.
    És most itt vagyunk.

A hadnagy elkérte azt a csodálatos térképet, hogy
    áttanulmányozza. Nem az Alpok térképe volt,
    hanem a Pireneusoké.
...
Viszontlátásra.


Zádor András fordítása

In HANG SZÓLÍT, Vigilia Kiadó, Budapest, 1993

Alfred Stieglitz: Kitty Stieglitz, Central Park, New York
1901. Photogravure, 9 9/16 x 11 15/16" (24.3 x 30.4 cm). 
Purchase. © 2009 Estate of Alfred Stieglitz / Artists Rights Society (ARS), New York

..............................................................................................................................................................................................................................