Pages

October 8, 2010

Marina Tsvetaeva

(Russian poet, 8 October 1892–31 August 1941)
.

I like the fact that you’re not mad about me,
I like the fact that I’m not mad for you,
And that the globe of planet earth is grounded
And will not drift away beneath our shoes.
I like the fact that I can laugh here loudly,
Not play with words, feel unashamed and loose
And never flush with stifling waves above me
When we brush sleeves, and not need an excuse.

I like the fact that you don’t feel ashamed
As you, before my eyes, embrace another,
I like the fact that I will not be damned
To hell for kissing someone else with ardor,
That you would never use my tender name
In vain, that in the silence of the church’s towers,
We’ll never get to hear the sweet refrain
Of hallelujahs sung somewhere above us.

With both, my heart and hand, I thank you proudly
For everything,
although you hardly knew
You loved me so: and for my sleeping soundly,
And for the lack of twilight rendezvous,
No moonlit walks with both your arms around me,
No sun above our heads or skies of blue,
For never feeling
  sadly! mad about me,
For me not feeling
sadly! mad for you. 

Translated by Andrey Kneller

*

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной

Распущенной и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем ни ночью
всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой
За то, что Вы меня
не зная сами!
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце не у нас на головами,
За то, что Вы больны
увы! не мной,
За то, что я больна
увы! не Вами.

*

TETSZIK, HOGY NEM MAGÁTÓL LÁNGOLOK...

Tetszik, hogy nem magától lángolok,
Tetszik, hogy nem miattam ég a láztól,
Hogy Földgolyónkon bizton állhatok,
S magát sem féltem semmi sorscsapástól.
Tetszik, hogy bárhogy bármit mondhatok,
És nemtörődöm lomposság se gátol,
Nem önt el pír, s csöppet sem izgulok,
Ha ujjunk néha összeér magától.

Tetszik továbbá az, hogy fesztelen
Ölelget bárki mást, hiába nézem,
S nem vetne kárhozat tüzére sem,
Ha nem magával csókolózom éppen.
Hogy, kedvesem, kedves, szelíd nevem
Sem éjjel, sem nappal nem ejti – semmiképpen...
Hogy halleluját ünnepélyesen
Nem értünk zengnek templom hűvösében.

Most tiszta szívemből hálát adok,
Hogy – öntudatlan! – ezt kapom magától,
Hogy éjjelente nyugton alhatok
A naplementi gyér találkozástól,
Hogy kint a holdfény nem reánk ragyog,
Hogy nap fejünk fölött sosem világol, –
Hogy – sajnos! – nem magától lángolok,
Hogy – sajnos! – nem miattam ég a láztól!

Galgóczy Árpád fordítása
Marina Tsvetaeva, 1914 

Verse für Blok

1

Dein Name ist der Spatz in meiner Hand.
Dein Name ist ein Eiskorn auf der Zunge.
Eine Bewegung nur der Lippen ist schon ganz
Dein Name, in vier Buchstaben gebunden.
Ein Bällchen, das gefangen ist im Flug,
Und eine Silberschelle tief im Mund.

Der Stein, hineingeworfen in den Teich,
Gluckst deinen Namen und im leich-
ten Trappeln, wenn des Nachts sich Pferdehufe
Nähern, hört man deinen Namen rufen.
Er wird an unsrer Schläfe auch genannt
Von der Pistole, deren Hahn man spannt.

Dein Name ist, – ach niemals wird's geschehn! –
Dein Name ist's, wenn du die Augen küsst,
Der zarte Frost auf unbewegtem Lid.
Dein Name ist es, den man küsst im Schnee.
Ein Schluck aus blauer Quelle, eisig, rein.
Mit deinem Namen stellt der tiefe Schlaf sich ein.

15. April 1916
Übersetzt von Eric Boerner
*
Стихи к Блоку

1
Имя твое – птица в руке.
Имя твое – льдинка на языке.
Одно-единственное движение губ.
Имя твое – пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебрянный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок.

Имя твое – ах, нельзя! –
Имя твое – поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век.
Имя твое – поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток.
С именем твоим – сон глубок.

15 апреля 1916

 Marina Tsvetaeva, Moscow, 1939
 

VERSEK BLOKHOZ
 
1
Neved madárfiók tenyeremben.
Neved mint jégcsap, üdíti nyelvem.
Szájmozdulat, egy-rezzenetű.
Neved négy betű...
Szép labda, égbe szökellő.
Ezüstszivü csengő.

Csendes tóba vetett
kavics visszhangja neved.
Döndül tompa zenével,
mint éji lódobogás, úgy enyész el.
Verdes, mint a magány
homlokhoz szorított fegyver ravaszán.

Neved
tudod, mi nekem?
Neved csók lehunyt szememen.
Dermedt századok fagya enged
hóra-hullt csókjára nevednek.
Kékcsobogású, hűs italom
neved, álom, mély nyugalom.

1916. május 15

Rab Zsuzsa fordítása
_________________
Marina Cvetajeva versei, Európa Könyvkiadó, 2007
Orosz Költők Antológiája, Magyar Könyvklub, 2001 

No comments:

Post a Comment