Pages

December 4, 2009

Robert Graves (English, July 24, 1895 – December 7, 1985)

.


Robert Graves


IN BROKEN IMAGES

He is quick, thinking in clear images;
I am slow, thinking in broken images.

He becomes dull, trusting to his clear images;
I become sharp, mistrusting my broken images.

Trusting his images, he assumes their relevance;
Mistrusting my images, I question their relevance.

Assuming their relevance, he assumes the fact;
Questioning their relevance, I question their fact.

When the fact fails him, he questions his senses;
when the fact fails me, I approve my senses.

He continues quick and dull in his clear images;
I continue slow and sharp in my broken images.

He in a new confusion of his understanding;
I in a new understanding of my confusion.


TÖRT KÉPEK

Ő gyors, és tiszta képekben gondolkodik;
Én lassú vagyok, és tört képekben gondolkodom.

Ő tompul tiszta képeiben bízva;
Én élesedem tört képeimben nem bízva.

Megbízva képeiben, érzi fontosságukat;
Nem bízva képeimben, kétlem fontosságukat.

Érezve fontosságukat, ő bízik a tényben;
Kétkedve fontosságukban, én kétkedem a tényben.

Ha ő a tényben csalatkozik, vádolja érzékeit;
Ha én a tényben csalatkozom, dicsérem érzékeim.

Ő gyorsan válik tompává tiszta képeivel;
Én lassan élessé válok tört képeimmel.

Az ő megértéséből új zavar lesz;
Az én zűrzavaromból új megértés.

Orbán Ottó fordítása

[Robert Graves A SZERELEM TÜNETEI Európa Könyvkiadó, 1974]
[Válogatta és az utószót írta Vajda Miklós]

.............................................................................................................................................................................................................................