Pages

February 2, 2014

James Joyce (2 February 1882 – 13 January 1941)


"Maeterlinck mondja: Ha Szókratész ma elhagyná házát, a bölcset ott találja küszöbén. Ha Júdás ma éjszaka távozik, Júdással találkozik alighanem.  
Minden élet sok napból áll, nap jön nap után. Magunkon át megyünk és rablókkal, szellemekkel, óriásokkal, öregekkel, fiatalokkal, asszonyokkal, özvegyekkel és szerelmes sorstársakkal találkozunk. De mindig magunkkal."
James Joyce, Ulysses, 275. old. , fordította Szentkuthy Miklós
Európa Könyvkiadó, Bp., 1986Maeterlinck says: If Socrates leave his house today he will find the sage seated on his doorstep. If Judas go forth tonight it is to Judas his steps will tend. Every life is many days, day after day. We walk through ourselves, meeting robbers, ghosts, giants, old men, young men, wives, widows, brothers-in-love, but always meeting ourselves.

No comments:

Post a Comment