Pages

February 15, 2010

Imre Oravecz (Hungarian, b. February 15, 1943)

.

Kezdetben volt
                          a te, volt az ott, volt az akkor, volt a kék égbolt, volt a napsütés, volt a tavasz, volt a meleg, volt a rét, volt a virág, volt a fa, volt a fű, volt a madár, volt az erdő, volt a bátorság, volt a határozottság, volt a könnyedség, volt a bizalom, volt az odaadás, volt a gazdagság, volt az öröm, volt a derű, volt a nevetés, volt az ének, volt a beszéd, volt az imádság, volt a dícséret, volt a tisztelet, volt az egyetértés, volt az édesség, volt a tisztaság, volt a szépség, volt az igenlés, volt a hit, volt a remény, volt a szeretet, volt a jövő, aztán a teből ő, az ottból itt, az akkorból most, a kék égboltból fekete füst, a napsütésből eső, a tavaszból tél, a melegből hideg, a rétből mocsár, a virágból kóró, a fából hamu, a fűből avar, a madárból préda, az erőből gyengeség, a bátorságból gyávaság, a határozottságból bizonytalanság, a könnyedségből nehézkesség, a bizalomból gyanakvás, az odaadásból önzés, a gazdagságból szegénység, az örömből bánat, a derűből ború, a nevetésből sírás, az énekből kornyikálás, a beszédből dadogás, az imádságból káromlás, a dicséretből átok, a tiszteletből megvetés, az egyetértésből viszály, az édességből keserűség, a tisztaságból szenny, a szépségből varangy, az igenlésből tagadás, a hitből kétkedés, a reményből kétségbeesés, a szeretetből gyűlölet, a jövőből múlt lett, és kezdődött elölről az egész. 
[Oravecz Imre: 1972. szeptember, Pécs, Jelenkor, 2003, 3. kiadás]


Imre Oravecz

IN THE BEGINNING
                                      there was you, there was there, there was then, there was blue sky, there was sunshine, there was spring, there was warm, there was meadow, there was flower, there was tree, there was grass, there was bird, there was forest, there was courage, there was determination, there was gracefulness, there was trust, there was giving, there was richness, there was pleasure, there was gaiety, there was laughter, there was song, there was talk, there was prayer, there was praise, there was respect, there was harmony, there was sweetness, there was cleanliness, there was beauty, there was affirmation, there was faith, there was hope, there was love, there was future, then the you became she, the there became here, then became now, blue sky became black smoke, sunshine became rain, spring became winter, warm became cold, meadow became swamp, flower became dry stalk, tree became ash, grass became stubble, bird became prey, strength became weakness, courage became cowardice, determination became vagueness, gracefulness became awkwardness, trust became suspicion, giving became selfishness, richness became poverty, pleasure became sorrow, gaiety became sadness, laughter became weeping, song became squawking, talk became stuttering, prayer became swearing, praise became cursing, respect became scorn, harmony became discord, sweetness became bitterness, cleanliness became filth, beauty became a toad, affirmation became negation, faith became doubt, hope became despair, love became hate, future became past, and the whole thing began all over again.

             -- Excerpts from When You Became She by Imre Oravecz, translated from the Hungarian by Bruce Berlind

..............................................................................................................................................................................................................................