Pages

September 17, 2010

William Carlos Williams

(American, September 17, 1883 – March 4, 1963)
.
Pictures from Brueghel
II. Landscape with the Fall of Icarus

According to Brueghel
when Icarus fell
it was spring

a farmer was ploughing
his field
the whole pageantry

of the year was
awake tingling
with itself

sweating in the sun
that melted
the wings' wax

unsignificantly
off the coast
there was

a splash quite unnoticed
this was
Icarus drowning

Pieter Brueghel the Elder, The Fall of Icarus
Oil-tempera, 29 in x 44 in. Museum of Fine Arts, Brussels.

Brueghel-képek
II. TÁJKÉP IKAROSZ BUKÁSÁVAL

Brueghel szerint
mikor Ikarosz lezuhant
tavasz volt

egy paraszt szántott
a földjén
az év teljes

pompájában
ébredezett bizsergőn
a tengerparthoz

közel
önmagával
betelten

izzadva a napon
mely elolvasztotta
a szárnyak viaszát

a parttól távolabb
mellékesen
valami

egészen észrevétlen csobbant
ez volt
a vízbefúló Ikarosz.

Mihálycsa Erika fordítása 
(Forrás: Látó, 2008)

Pieter Brueghel the Elder, The Fall of Icarus, detail

II.
TÁJKÉP A LEZUHANÓ ICARUSSZAL

Brueghel szerint
mikor Icarus
leesett tavasz volt
egy paraszt a földjét
szántotta
az év

teljes pompája
felébredt vibrált
a tenger-
part közelében
eltelve
magával

izzadt a napon mely
megolvasztotta
mellesleg
a szárnyviaszt
beljebb a parttól
senki se vette észre

valami loccsant
így fúlt
vízbe Icarus
Várady Szabocs fordítása

[William Carlos Williams: AMERIKAI BESZÉDRE, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984] 
..............................................................................................................................................................................................................................