Pages

September 23, 2010

Jaroslav Seifert

(Czech poet and writer, 23 September 1901 – 10 January 1986)
.

Song

We wave a handkerchief
on parting,
every day something is ending,
something beautiful's ending.

The carrier pigeon beats the air,
returning:
with hope or without hope
we're always returning.

Go dry your tears
and smile with eyes still smarting,
every day something is starting,
something beautiful's starting.

*

A Hundred Times Nothing

Maybe once more I will be driven mad
by your smile
         and on ny pillow gently as a feather
will settle girlfriend love and mother grief,
always the two together.

Maybe once more I will be driven mad
by the bugle's tune
and my hair will smell of gunpowder
as I walk like one who's dropped from the moon.

Maybe once more I will be driven mad
by a kiss:
          like a flame in a reluctant lantern I'll begin
to tremble
as it touches my skin.

But that will only be the wind on my lips
and in vain will I try
to catch its incorporeal dress
as it flits by.

*

And Now Goodbye

To all those million poems in the world
I've added just a few.
They were probably no wiser than a cricket's chirrup.
I know. Forgive me.
I'm coming to the end.

They weren't even the first footprints
in the lunar dust.
If at times they sparkled after all
it was not their light.
I loved this language.

And that which forces silent lips
to quiver
will make young lovers kiss
as they stroll through red-gilded fields
under a sunset
slower than in the tropics.

Poetry is with us from the start.
Like loving,
like hunger, like the plague, like war.
At times my verses were embarrassingly
foolish.

But I make no excuse.
I believe that seeking beautiful words
is better
than killing and murdering.

Translated from the Czech by Ewald Osers

[The Poetry of Jaroslav Seifert]


"With passion I read poetry
and loved music
and blundered, even surprised,
from beauty to beauty.
But when I first saw
the picture of a woman nude
I began to believe in miracles."
                                —from 'Autobiography'

 *
 "Szenvedélyesen faltam a verseket,
imádva ittam a zenét,
és örök ámulatban 
bolyongtam szépségtől szépségig.
És amikor először pillantottam meg
meztelen női testet,
már hittem, hogy van csoda."

—részlet az Önéletrajz c. versből, Ferencz Győző fordítása

DAL
[PÍSEN]

Fehér kendővel integet,
ki messze megy —
valakit biztos nem talál már itt az éj,
valami gyönyörű mindennap véget ér.

Kitárt szárnyakon lebeg a galamb,
a légen át, míg hazatér —
mi is megleljük mindig otthonunk,
mindegy, hogy csüggedés, remény kísér.

Töröld le könnyedet,
kisírt szemedben mosoly legyen és derű
mindennap kezdődik valami,
valami nagyszerű, valami gyönyörű.

Végh György fordítása

*

SZÁZSZOR SEMMI
[STOKRÁT NIC] 

Talán megtébolyít még egyszer engem
mosolya,
              s leülnek ágyamhoz szelíden,
kik együtt járnak mindig, mindenütt:
anyám, a Fájdalom és barátnőm, a Szerelem.

Talán megtébolyít még egyszer engem
a harci kürt szava
s hajamból puskaporszag árad
ha majd úgy megyek,
mint ki a holdból pottyant haza.

Talán megtébolyít még egyszer engem
a csók:
           s mint láng a lámpabélen
rianva rezzenek
ha majd arcomon érzem.

Csak a szél matat helyette ajkamon
s bizony, hiába
akarom megfogni kezemmel,
leng, leng és ellebeg ruhája...


Végh György fordítása


[In: Cseh Költők Antológiája, Kozmosz Könyvek, Bp., 1980]


*

ÉS ISTEN VELETEK
[A SBOHEM]

A világ vers-millióihoz
néhány strófát tettem én csupán.
Cseppet se bölcsebbeket a tücsökzenénél.
Tudom. Bocsássatok meg érte.
Mindjárt itt a vége.

Még csak az első lábnyomok se voltak
a Hold porában.
Ha olykor mégis fölragyogtak,
nem a saját fényüktől tündököltek.
Imádtam ezt a nyelvet.

S ha rábírja a néma ajkakat,
hogy megrebbenjenek,
nyomban csókra csábítja a szerelmeseket,
míg alkonyat-országban kóborolnak,
hol lassabban száll le a bukó nap,
mint a trópusokon.

Velünk a költészet kezdetektől fogva,
akár a szeretkezés,
az éhség, vagy a pestis, vagy a háború.
Verseim néha olyan gyarlók voltak,
röstellnivalóak.

De nem mentegetőzöm.
Hiszem, hogy szép szavakra lelni
különb,
mint embert mészárolni, ölni.

Garai Gábor fordítása
__________________
[Jaroslav Seifert, TALÁN RÓZSÁT HOZOK, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986]