Pages

September 9, 2010

Cesare Pavese

(Italian, September 9, 1908 – August 27, 1950) 
.

Death Will Come with Your Eyes

Death will come with your eyes—
this death that accompanies us
from morning till night, sleepless,
deaf, like an old regret
or a stupid vice. Your eyes
will be a useless word,
a muted cry, a silence.
As you see them each morning
when alone you lean over
the mirror. O cherished hope,
that day we too shall know
that you are life and nothing.

For everyone death has a look.
Death will come with your eyes.
It will be like terminating a vice,
as seen in the mirror
a dead face re-emerging,
like listening to closed lips.
We'll go down the abyss in silence.

Translated by Linh Dinh


Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
questa morte che ci accompagna
dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso
o un vizio assurdo. I tuoi occhi
saranno una vana parola,
un grido taciuto, un silenzio.
Cosí li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi
nello specchio. O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi
che sei la vita e sei il nulla.


Per tutti la morte ha uno sguardo.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Sarà come smettere un vizio,
come vedere nello specchio
riemergere un viso morto,
come ascoltare un labbro chiuso.
Scenderemo nel gorgo muti.22 marzo '50

Cesare Pavese
(Source)

Jön a halál

Jön a halál s szeme a te szemed lesz,
az a halál, amely álmatlanul
kisér minket reggeltől estig,
kongón, akár egy régi bánat
vagy képtelen bűn. És üres szó
lesz akkor a szemed, vagy elfúlt
kiáltás, néma hallgatás lesz.
Minden reggel így látod őket,
mikor magad fölé hajolsz csak
a tükörben. Drága reménység,
ama napon megtudjuk azt is,
hogy élet vagy s te vagy a semmi.

A halál mindenkire ránéz.
Jön a halál, s szeme a te szemed lesz.
Olyan lesz, mint ha bűnt követsz el,
mintha egyszerre a tükörben
holt arcot látnál felmerülni,
mintha egy zárt ajakra hallgatsz.
Némán bukunk alá az árral.

Somlyó György fordítása
..............................................................................................................................................................................................................................