Pages

April 15, 2010

e. e. cummings (American, October 14, 1894 – September 3, 1962)

chanson innocente

in Just-
spring        when the world is mud-
luscious the little
lame balloonman
whistles        far       and wee
and eddieandbill come
running from marbles and
piracies and it's
spring
when the world is puddle-wonderful
the queer
old balloonman whistles
far       and       wee
and bettyandisbel come dancing
from hop-scotch and jump-rope and
it's
spring
and
      the
           goat-footed                                            
balloonMan      whistles
far
and
wee


Edward Estlin Cummings


chanson innocente

a Most-
tavaszban     mikor a világ sár-
szagu a kis
nyomorék léggömbárus

fütyörész     mesz-     szi     pötty
és etimegvili jön
futva golyózásból és a
kalózkodásból és a
tavasz
mikor a világ tócsa-gyönyörű
a fura
vén léggömbárus fütyörész
mesz-     szi     pötty
és bettimegiza jön táncolva
az ugróiskolából s az ugrókötélből és
itt a
tavasz
és
   a
     kecskelábú
leéggömbAárus     fütyörész
mesz-
szi
pötty

Weöres Sándor fordítása

[In. Észak-amerikai költők antológiája, Kozmosz Könyvek, 1966] 
..............................................................................................................................................................................................................................