Pages

July 4, 2011

Thomas Bernhard

(February 9, 1931 – February 12, 1989)

The year is like a thousand years ago,
we carry the jug and whip behind the cow,
we reap and know nothing of winter,
we drink cider and know nothing,
soon we will be forgotten
and these verses will fall like snow outside the house.

The year is like a thousand years ago,
we peer into the woods as if into the cowshed of the world,
we spin lies and weave baskets for apples and pears,
we sleep while our muddy shoes
rot outside the door.

The year is like a thousand years ago,
we know nothing,
we know nothing about the end,
about submerged cities, about the stream in which horses
and men are drowning.

[Thomas Bernhard, In Hora Mortis / Under the Iron of the Moon, tr. by James Reidel (Princeton University Press, 2006)]
Olyan az év, mint ezer év előtt,
cipeljük a korsót és verjük a tehén hátát,
kaszálunk s mit sem tudunk a télről,
mustot iszunk és semmit nem tudunk,
hamarosan felednek minket,
és széthullnak a versek, mint ház előtt a hó.

Olyan az év, mint ezer év előtt,
mintha  avilág istállójába, bámulunk az erdőbe,
szavunk hazug,  és almának, körtének kosarat fonunk,
szunnyadunk, míg koszlott cipőink
málladoznak a bejárat előtt.

Olyan az év, mint ezer év előtt,
semmit nem tudunk,
semmit nem tudunk a pusztulásról,
elsüllyedt városokról, áradatról, melybe lovak
és emberek fulladtak bele.

Erdélyi Z. János fordítása

__________
[Thomas Bernhard, A Hold kardja alatt, Összegyűjtött versek, Napkút Kiadó, Budapest, 2005]
Fotó: WestLicht (Obernathal 1967 © Johann Barth)