Pages

July 3, 2011

Franz Kafka

(3 July 1883 – 3 June 1924)


   'Youth is full of sunshine and love. Youth is happy, because it has the ability to see beauty. When this ability is lost, wretched old age begins, decay, unhappiness.'

   'So age excludes the possibility of happiness?'

   'No, happiness excludes age'. Smiling, he bent his head forward, as if to hide it between his hunched shoulders. 'Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.'

    His smile, his attitude, his voice, reminded one of a quiet and serene boy.

— from Conversation with Kafka by Gustav Janouch, p. 30
(New Directions Publishing, 1971
)

***
"Mert az ifjúság: csupa napfény és szeretet. Boldog az ifjúkor, mert képes meglátni a szépet. Ha ez a képesség elvész, beköszönt a vigasztalan öregedés, a hanyatlás, a balsors.
- Az öregedés tehát a boldogság minden lehetőségét kizárja?
- Nem, a boldogság zárja ki az öregedést. - Nevetve hajtotta előre a fejét, mintha el akarná rejteni magasan felhúzott vállai között. - Aki megőrzi azt a képességét, hogy érzékeny legyen a szépre, nem öregszik.
Mosolya, testtartása, hangja mind-mind egy csendes, boldog fiút idézett."

Gustav Janouch: Beszélgetések Kafkával, Tandori Dezső fordítása, Kairosz Kiadó, Bp., 2008
THE TREES

For we are like tree trunks in the snow. In appearance they lie sleekly and a little push should be enough to set them rolling. No, it can't be done, for they are firmly wedded to the ground. But see, even that is only appearance.

from Franz Kafka, The Complete Stories (Schocken Books, 1983)

***

A FÁK

Mert olyanok vagyunk, mint fatörzsek a hóban. Szemre simán illeszkednek csak, és egy kis lökéssel már odébb taszíthatnád őket. Nem, ez nem lehet, szilárdan kötődnek a talajhoz. De látod, még ez is csak látszat.

Tandori Dezső fordítása
Franz Kafka, Elbeszélések, Európa Könyvkiadó, Bp., 1973