Pages

July 12, 2011

Pablo Neruda - Arte Magnética


 
DE tanto amar y andar salen los libros.
Y si no tienen besos o regiones
y si no tienen hombre a manos llenas,
si no tienen mujer en cada gota,
hambre, deseo, cólera, caminos,
no sirven para escudo ni campana:
están sin ojos y no podrán abrirlos,
tendrán la boca muerta del precepto.

Amé las genitales enramadas
y entre sangre y amor cavé mis versos,
en tierra dura establecí una rosa
disputada entre el fuego y el rocío.

Por eso pude caminar cantando.Ars Magnetica

From so much loving and journeying, books emerge.
And if they don't contain kisses or landscapes,
if they don't contain a man with his hands full,
if they don't contain a woman in every drop,
hunger, desire, anger, roads,
they are no use as a shield or a bell:
they have no eyes, and won't be able to open them,
they have the dead sound of precepts.

I loved the entangling of genitals,
and out of blood and love I carved my poems.
In hard earth I brought a rose to flower,
fought over by fire and dew.

That's how I could keep on singing.

Translated by Alastair Reid


MÁGNESES MŰVÉSZET 

Útból s szerelemből lesznek a könyvek.
S ha nem volnának bennük csókok, tájak,
s nem volna bennük férfi, tele kézzel,
s ha nem volna minden cseppjükben asszony,
éhség, harag, utak és perzselő vágy,
nem lennének jók pajzsnak és haragnak,
szemük se lenne s nem tudnák kinyitni,
ajkuk halott lenne a sok szabálytól.

A lombok nemző sátrait szerettem
s vér és szerelem közt ástam a versig,
egy rózsát ültettem sziklás talajba,
melyért tűz és harmat közt verekedtem.

Ezért járhattam útamon dalolva.

Somlyó György fordítása

________
[Pablo Neruda: Válogatott versek, Magyar Helikon, 1974, 505. old.]

.