Pages

November 15, 2010

Marianne Moore

(American, November 15, 1887 – February 5, 1972)Critics and Connoisseurs

There is a great amount of poetry in unconscious
   fastidiousness. Certain Ming
      products, imperial floor coverings of coach–
   wheel yellow, are well enough in their way but I have seen something
         that I like better–a
            mere childish attempt to make an imperfectly bal-
               lasted animal stand up,
            similar determination to make a pup
               eat his meat from the plate.

I remember a swan under the willows in Oxford,
   with flamingo-colored, maple–
      leaflike feet. It reconnoitered like a battle-
   ship. Disbelief and conscious fastidiousness were
         ingredients in its
            disinclination to move. Finally its hardihood was
               not proof against its
            proclivity to more fully appraise such bits
               of food as the stream

bore counter to it; made away with what I gave it
   to eat. I have seen this swan and
      I have seen you; I have seen ambition without
   understanding in a variety of forms. Happening to stand
         by an ant-hill, I have
            seen a fastidious ant carrying a stick north, south,
               east, west, till it turned on
            itself, struck out from the flower-bed into the lawn,
               and returned to the point

from which it had started. Then abandoning the stick as
   useless and overtaxing its
      jaws with a particle of whitewash – pill-like but
   heavy, it again went through the same course of procedure.
              What is
         there in being able
            to say that one has dominated the stream in an attitude of self-defense;
            in proving that one has had the experience
               of carrying a stick?

*

Poetry

I, too, dislike it: there are things that are important beyond
      all this fiddle.
   Reading it, however, with a perfect contempt for it,
      one discovers in it after all, a place for the genuine.
    Hands that can grasp, eyes
    that can dilate, hair that can rise
      if it must, these things are important not because a

high-sounding interpretation can be put upon them but because
     they are useful. When they become so derivative as to become
     unintelligible,
  the same thing may be said for all of us, that we
     do not admire what
     we cannot understand: the bat
      holding on upside down or in quest of something to

eat, elephants pushing, a wild horse taking a roll, a tireless wolf
     under a tree, the immovable critic twitching his skin like
     a horse that feels a flea, the base-
  ball fan, the statistician –
     nor is it valid
       to discriminate against 'business documents and

school-books'; all these phenomena are important. One must
     make a distinction
  however: when dragged into prominence by half poets, the
     result is not poetry,
nor till the poets among us can be
  'literalists of
   the imagination'– above
     insolence and triviality and can present

for inspection, 'imaginary gardens with real toads in them', shall
     we have it. In the meantime, if you demand on the one hand,
  the raw material of poetry in
     all its rawness and
     that which is on the other hand
        genuine, you are interested in poetry.Photograph by Imogen Cunningham (1957)
Kritikusok és műértők

Nagyon sok költészet rejlik az öntudatlan
  finnyásságban. Bizonyos Ming-kori
     tárgyak, aranypénz-sárga császári sző-
  nyegek is szépek a maguk módján, de
             van ami
        kedvesebb nekem – ha egy tökéletlenül
          kiegyensúlyozott állat talpraállítására
             tesznek gyermeteg kísérletet –
          olyan ez, mint mikor egy kölyök-ebet
             rábírnak arra, hogy tányérból egye a húst.

Emlékszem, hattyú úszott az oxfordi fűzek alatt,
  flamingó-színű, juharfa –
     levélszerű lába volt. Felderítést végzett, mint egy csata –
  hajó. Bizalmatlanság és tudatos finnyásság
              uralta
        mozgástól idegenkedő
           személyét. Végül szívóssága
              nem védte meg
           attól, hogy jobban becsülje azt a falatot, melyet
             a víz árja sodort

felé; magával vitte, amit enni adtam
  neki. Láttam e hattyút és
     láttalak téged; láttam az értelem nélküli
  becsvágy különféle alakzatait. Egész
        délelőtt álltam egy hangyabolynál, s néztem
          a finnyás hangyát, valami gallyat cipelt
            északra, délre, nyugatra, keletre,
          majd megfordult, s ment be a virágágyból
             a gyepre,
          és visszatért ugyanoda,

ahonnan elindult. Aztán mint hasztalan tárgyat
 otthagyta, a gallyat, s egy fehér
   pirula formájú, de súlyos mészdarabbal
 terhelte túl állkapcsát, s újra kezdte ugyanazt a
           műveletet. Mit ér,
     ha elmondhatjuk,
        hogy a víz folyásán önvédelemből
           úrrá lettünk,
        s a botcipelésben is szereztünk
         némi tapasztalatot?

Eörsi István fordítása

*

Költészet

Én sem vagyok oda érte, van százszor komolyabb az efféle játszadozásnál.
   Mégis, ha mély megvetéssel olvassa az ember, fölfedez benne
   végtére valamit, ami valódi.
          Kezet, mely markolni, pupillát,
          mely tágulni, hajat, mely égnek állni
               képes, ha kell, s mindez fontos, bár, nem azért, mert

magasröptű értelmezésekre kínál jó alkalmat, hanem mert
  hasznos. Ha már az érthetetlenségig elvont,
  mindnyájunkról elmondható:
             nem azt csodáljuk,
             amit nem értünk. Denevért, ha
                fejjel lefele lóg, zsákmányra lesve,

öklelő elefántot, hempergő vad csikót, vagy az éber
  farkast a fa tövén, a kérlelhetetlen kritikust, kinek a bőre
  megráng, akár a bögöly csípte lóé,
              a futballdrukkert, a statisztikust –
              s az sem helyes, ha
                  megvetően legyintünk "üzleti iratokra,

tankönyvekre"; mindezek fontosak. Egyet azonban nem szabad elfelednünk:
  ha fél-költők cibálják ki a rivaldafényre, az eredmény
  nem költészet lesz, nem, amíg a költők
              nem veszik "szó szerint a
              képzeletet" – de elbizakodottság
                   és közhelyek nélkül, és nem kínálnak

"képzelt kerteket, ahol igazi varangyok laknak", addig
  nem is lesz benne részünk. Addig is, hogyha egyrészt
  a költészet nyersanyagát kívánod,
                 azon nyersen, de másrészt,
                 a legvalódibb valóságot, akkor
                      elmondhatod: költészetet kívánsz.

Rakovszky Zsuzsa fordítása
______________
Amerikai költők antológiája, Európa Könyvkiadó, 1990
Észak-amerikai költők antológiája, Kozmosz Könyvek, 1966
Marianne Moore: Complete Poems, Penguin, 1994
Others for 1919: An Anthology of the New Verse, edited by Alfred Kreymborg

No comments:

Post a Comment