Pages

November 24, 2010

J.L.Borges

"I want to give thanks to the divine
Labyrinth of causes and effects
For the diversity of beings
That form this singular universe,
For Reason, that will never give up its dream
Of a map of the labyrinth,
For Helen’s face and the perseverance of Ulysses,
For love, which lets us see others
As God sees them,
(...)
For the fact that the poem is inexhaustible
And becomes one with the sum of all created things
And will never reach its last verse
And varies according to its writers
(...)
For the intimate gifts I do not mention,
For music, that mysterious form of time."
______________
[-from Another Poem of  Gifts by Jorge Luis Borges, translated by Alan Dugan]Gracias quiero dar al divino
Laberinto de los efectos y las causas
Por la diversidad de las criaturas
Que forman este singular universo,

Por la razón, que no cesará de sonar
Con un plano del laberinto,
Por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises,
Por el amor, que nos deja ver a los otros

Como los ve la divinidad,
(...)
Por el hecho de que el poema es inagotable
  Y se confunde con la suma de las criaturas
  Y no llegará jamás al último verso
  Y varía según los hombres
(...)
Por los íntimos dones que no enumero,
Por la música, misteriosa forma del tiempo. 
__________"Köszönetet szeretnék mondani
az okok és okozatok isteni labirintusának
a változatos teremtményekért,
melyek benépesítik e különös világot,
az értelemért, mely örökösen
a labirintus térképéről álmodik,
Heléna arcáért és Odüsszeusz kitartásáért,
a szerelemért, amiben úgy látunk másokat,
ahogy az istenség láthatja őket,
(...)
a tényért, hogy a költészet kimeríthetetlen
és elvegyül a teremtmények összességével
és sosem fog eljutni utolsó soráig
és minden ember számára más,
(...)
a meghitt ajándékokért, amiket nem is említek,
a zenéért, mely az idő titokzatos alakja."
 _____________
J.L. Borges: Újabb költemény az ajándékokról, - részlet
Somlyó György fordítása
[In: A homály dícsérete]

No comments:

Post a Comment