Pages

August 14, 2010

Zbigniew Herbert (Polish, 29 October 1924 – 28 July 1998)

.


We fall asleep on words
we wake in words

sometimes they are gentle
simple nouns
a forest a ship

they tear themselves from us
the forest goes quickly
behind the line of the horizon

the ship sails away
without a trace or a reason

dangerous are the words
which have fallen from a whole
fragments of sentences maxims
the beginning of a refrain
of a forgotten hymn

“saved will be those who…”
“remember to…”
or “like”
a small prickly pin
that connected
the most beautiful
lost metaphor of the world

one must dream patiently
hoping the content will become complete
that the missing words
will enter their crippled sentences
and the certainty we wait for
will cast anchor
   
(1969)


Translated by John Carpenter and Bogdana Carpenter

*

Pebble

The pebble
is a perfect creature

equal to itself
mindful of its limits

filled exactly
with a pebbly meaning

with a scent that does not remind one of anything
does not frighten anything away does not arouse desire

its ardour and coldness
are just and full of dignity

I feel a heavy remorse
when I hold it in my hand
and its noble body
is permeated by false warmth

      — Pebbles cannot be tamed
      to the end they will look at us
      with a calm and very clear eye

Translated by Peter Dale Scott and Czeslaw Milosz


More poems


Zbigniew Herbert


***(Szavakon alszunk el...)
(Zasypiamy na słowach...)

Szavakon alszunk el
szavak közt ébredünk

néha csak egyszerű
jámbor főnevek
erdő vagy hajó

elszakadnak tőlünk
az erdő sebesen távolodik
a látóhatár vonala mögé

a hajó elúszik
minden nyom és ok nélkül

veszélyesek a szavak
melyek kiestek a szövegegészből
mondatok szentenciák töredékei
egy-egy elfelejtett himnusz
refrénjének kezdete

"azok nyernek megváltást, akik..."
"emlékezz, hogy..."
vagy: "mint"
apró hegyes tű
mely összeforrasztotta
a világ legszebb
elveszett metaforáját

álmodni kell türelmesen
bízva benne hogy a tartalom beteljesül
hogy a hiányzó szavak
beépülnek a csonka mondatokba
s egyszer majd horgonyt vet a bizonyosság
amelyre várunk

Körner Gábor fordítása

*

Kavics
(Kamyk)

A kavics tökéletes
teremtmény

egyenlő önmagával
ügyel határaira

teljesen kitölti
a kavicstartalom

szaga semmire sem emlékeztet
nem riaszt nem ébreszt vágyakat

heve és hűvössége
jogos és méltósággal teljes

mardos a lelkifurdalás
mikor tenyeremen tartom
és nemes testét
hamis hő járja át

      A kavicsok nem idomíthatók
      mindvégig nézni fognak minket
      tekintetük nyugodt és nagyon tiszta.

Csordás Gábor fordítása

[Zbigniew Herbert: FORTINBRAS GYÁSZÉNEKE, Kalligram, Pozsony, 2009]

..............................................................................................................................................................................................................................