Pages

August 18, 2010

Jorge Luis Borges

(Argentine, August 24, 1899 – June 14, 1986)
.

Unknown Street

"The twilight of the dove"
the Hebrews called the fall of evening,
when darkness does not yet hinder our steps
and the oncoming night makes itself felt
like an old, longed-for music,
like a welcome downward path.
In that hour when the light has the fineness of sand,
I happened on a street unknown to me,
ample and broadly terraced,
whose walls and cornices
took on the pastel color of the sky
that nudged the horizon.
Everything — the drab houses,
the crude banisters, the doorknockers,
perhaps the hopes of a girl dreaming on a balcony —
all entered into my vain heart
with the clarity of tears.
Perhaps that moment of the silver evening
suffused the street with a tenderness,
making it as vivid as a verse
forgotten and now remembered.
Only later did I come to think
that the street of that afternoon was not mine,
that every house is a branching candlestick
where the lives of men burn
like single candles,
that each haphazard step we take
treads on Golgothas.

Translated by Alexander Coleman

*

Calle Desconocida

Penumbra de la paloma
llamaron los hebreos a la iniciación de la tarde
cuando la sombra no entorpece los pasos
y la venida de la noche se advierte
como una música esperada y antigua,
como un grato declive.
En esa hora en que la luz
tiene una figura de arena,
di con una calle ignorada,
abierta en noble anchura de terraza,
cuyas cornisas y paredes mostraban
colores blandos como el mismo cielo
que conmovía el fondo.
Todo
la medianía de las casas,
las modestas balaustradas y llamadores,
tal vez una esperanza de niña en los balcones-
entró en mi vano corazón
con limpidez de lágrima.
Quizá esa hora de la tarde de plata
diera su ternura a la calle,
haciéndola tan real como un verso
olvidado y recuperado.
Sólo después reflexioné
que aquella calle de la tarde era ajena,
que toda casa es un candelabro
donde las vidas de los hombres arden
como velas aisladas,
que todo inmediato paso nuestro
camina sobre Gólgotas. 

*

ISMERETLEN UTCA
[CALLE DESCONOCIDA]

A galamb félárnya.
Így nevezték héberül az est kezdetét,
mikor a homály nem gátolja a lépéseket
és az éj közeledtét hozza hírül
mint régvárt zenét,
mint enyhe lejtőt.
A gyöngéd homokszerű fénynek
ebben az órájában
lépteim egy ismeretlen utcába vezettek,
mely nyílt és terasz-szélességű,
ormain és falain oly lágy színeket mutatott,
mint maga az égbolt,
a megható háttér.
Minden: a házak tisztes közép-magassága,
a szerény oszlopok s a kapuk kopogtatói,
talán az is, hogy az erkélyen egy leányra vártam,
egy könnycsepp derűjével
hiú szívembe szövődött.
Talán ez az ezüstös óra,
gyöngédségével adott
ily varázst az utcának
és igazi utcává bűvölte már,
mint egy elfeledett és fellelt verset;
én csak utóbb jöttem rá,
milyen különös volt az a hely,
hol minden ház egy-egy kandeláber,
melyben az életek magányos lánggal égnek,
és hogy lábunk minden lépte
idegen Golgotákon tapos.

Franyó Zoltán fordítása

[Jorge Luis Borges Válogatott művei V. -  A HOMÁLY DICSÉRETE - Költemények]
..............................................................................................................................................................................................................................