Pages

August 10, 2010

Attila Balogh (b. Febr. 3, 1957)

.

Numero XIII

Fire closed its eyes
because the wind
rocked it to sleep.
The girls are sleeping too,
trough I haven't brought them
the roses,
that bloom at the ruined corners of stars,
I haven't stolen Spring
from God's garden,
to plant it in their hair.
I've stayed solitary
like the vultures.


Numero XIV

Your hand is a five-branched star,
you are guarding light in your fist,
it can't run away from the hollow of your hand.
Roses bloom
in both corners of your smile stealing lips.
Your hair was braided from night,
one-legged soldiers,
who come back every evening,
are your witnesses.
You are beautiful,
because my mother taught you to sing.

*

Numero XXXIV

So, it starts,
the lungs,
shoving the air,
breathe blood to my lips,
cajole poems to my fingers,
when the page's white belly shies away,
then too,
because one must live here,
survive the small coughs
of the word,
the coward truth
of the bone
when it cracks toward the powers,
to my heart,
but it doesn't hurt
the lily-fainting sways to my eyes,
the flower,
the bending of the backbone in the wind,
the droning penny-stampede from my forehead,
that geometrical awkwardness
elevating my tiny bones
and poking the heart of the universe
with its tip,
because it must twinge here,
twinge
a pain beyond times,
shoot today's anguish
inside the loin of the future,
but nothing hurts me any more,
because I can't heal either,
I sit here in the dark,
leaning against a star,
women, like men,
snore around me,
I pant and breathe too,
like lungs
I beg for dreams only,
I beg for a tablet—
night.


Balogh AttilaGypsy Drill: Poems by Attila Balogh
Translated from the Hungarian by Michael Castro and Gábor G. Gyukics
PoemsNUMERO XIII

Becsukja szemét a tűz,
mert a szél ringatja,
hogy elaludjon.
A lányok is alszanak,
pedig nem hoztam nekik rózsát,
a csillagok leomlott szögletén virulókat,
még nem loptam tavaszt
az isten kertjéből,
hogy hajadba ültessem.
Árván maradtam magamnak,
mint a dögkeselyűk.


NUMERO XIV

Kezed ötágú csillag,
markodban őrzöd a fényt,
tenyered gyenge medréből ki ne fusson.
Mosolyt rabló szád két sarkában
rózsák virítanak.
Hajad az éjszakából fonták,
tanúskodnak róla
a féllábú bakák,
kik esténként vissza-visszajárnak.
Szép vagy,
mert anyám tanított énekelni.

[Balogh Attila: LENDÍTEM LÁBAMAT, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980]


NUMERO XXXIV

Hát indít,
taszít levegőt
a tüdő,
szusszant ajkamig vért,
s ujjamhoz szédít verseket,
ha hőköl a lap fehér hasa
akkor is,
mert élni kell itt,
túlélni apró köhögéseit
a szónak,
gyáva igazát
a csontnak,
ha erők irányába roppan
szívemig,
de nem fáj
a szememig ringó liliomájulás,
a virág
gerincoszlop görnyedése a szélben,
nem fáj az a geometriai esetlenség,
amely felemeli picinke csontom
és döfködi hegyével
a mindenség szívét,
mert nyilallni kell itt,
nyilallni,
időkön túli fájdalmat,
hasítani a jövő ölébe
mai kínt,
de nem fáj már nekem semmi,
mert gyógyítani sem tudok,
csak ülök itt a sötétben
a csillaghoz dőlve
horkolnak köröttem a nők,
mint a férfiak,
szuszogok s lélegzem én is,
mint a tüdő,
csak álmot koldulok,
koldulok tabletta éjszakát.

[Negyedik Üzenet, Felsőmagyarország Kiadó, Kelet Könyvek, Miskolc, 1993]
..............................................................................................................................................................................................................................