Pages

January 30, 2014

Szentkuthy Miklós (1908-1988)
"Az ember végül odajut, hogy nincs a világon semmi egyéb, mint a tavasz várása, egy virág előtt, egy virágban élni, tudva, hogy minden torzó marad a földön, sem szüleink, sem szeretőink nem kapnak végleges formát, sem életben, sem műben be nem fejeződnek, sem erkölcsileg, sem orvosilag rejtélyük ki nem derül. Annál nagyobb feszültsége a torzó-érzésnek, mint ami bennem van, már nem is képzelhető. Ezek már nem kérdések és nem jajok. Csak halasszuk-húzzuk a napokat, de nem fogjuk megtudni, hogy nagyok voltunk-e vagy nullák, hogy művészek-e vagy bolondok, hogy szentek spanyol kórusa vár-e a koporsó után vagy a semmi. Élni akartam-e vagy alkotni? Még akkor sem fogom megtudni, mikor bizonyára már sem élni, sem alkotni sehogy se tudhatok. Egy nagy fehér virág, egész közelről és sok-sok arany-zöld reszkető jegenye vagy nyírfalevél – és great odes, I, II, III Criterion-betűkkel Criterion-lapokra nyomtatva a radikális ignoramusról.
[...]
Ez a torzó! Az a bizonyosság, hogy mindennek előbb, kívülről, szervetlenül lesz vége, mielőtt még valamit is választottam, akartam volna.
Hogy az ignoramus és a non-sens ilyen abszolút fokon lehet meg az életben és életemben – ez a nagy laikus kinyilatkoztatás, daemonica visitatio. Az ember még egy ideig abban az illúzióban él, hogy az ő élete komplikáltabb, formásabb, organikusabb, mint másoké.
A megörökítésnek, az örökkévalóságnak még nem volt elvetemültebb fantasztája, mint én.
[...]
Árnyékaink irányát kellett lesnünk a Naphegy téren azért, hogy megtudjuk: miképpen ülhetünk pontosan szemben a nappal. Nem jelképes és tanító?
[...]
Egy öreg, nevetséges, magatehetetlen és naiv tanár meg akar büntetni egy szemtelen, cinikus, tiszteletlen és neveletlen diákot. Melyik mellé álljak?  Az életben ez gyakran fordul elő: a szemben álló felek és pártok egyformán rosszak, egymással szemben egyiknek is, másiknak is igaza van, de lényegében erkölcstelen és igaztalan mind a kettő. "

____________
Szentkuthy Miklós: FÁJDALMAK ÉS TITKOK JÁTÉKA, Naplójegyzetek és naplóillusztrációk, 1925–1942. Magvető, Budapest, 2001


No comments:

Post a Comment