Pages

October 30, 2012

Ezra Pound (30 October 1885 – 1 November 1972)

IONE, DEAD THE LONG YEAR

Empty are the ways,
Empty are the ways of this land
And the flowers
                Bend over with heavy heads.
They bend in vain.
Empty are the ways of this land
                                                   Where Ione
Walked once, and now does not walk
But seems like a person just gone.

________
PERSONAE, Collected Shorter Poems of Ezra Pound


Ezra Pound by Alvin Langdon Coburn, 1916


IONÉ, EGY HOSSZÚ ÉVE HOLT*

Kihalt mind az út,
Kihalt mind az út e földön
S a virágok
              Nehéz feje meghajol.
Hiába már.
Kihalt mind az út e földön
                                     Hol Ioné
Járt egykoron. De mintha
Épp az imént ment volna el.


Benes Rita fordítása 


*Ioné = az angliai New Freewoman című folyóirat körüli társaság tagja volt egy fiatal, francia származású táncosnő, Jeanne Heyse, aki Joan Hayes néven is szerepelt, művészneve pedig Ione de Forest volt. 1912. augusztus 2-án londoni lakásán öngyilkos lett. Ez "egy hosszú évvel" az előtt történt, hogy Pound gyászverse először megjelent.

___________
Ezra Pound versei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1991
Previously / Korábban:

The Lake Iste / A BOLDOGOK SZIGETE
∆ὡpia / Doria
The Tree / A Fa
A Girl / Fiatal lány
Erat Hora / Erat Hora.

No comments:

Post a Comment