Pages

June 19, 2011

Salman Rushdie

 (born 19 June 1947)


"All games have morals; and the game of Snakes and Ladders captures, as no other activity can hope to do, the eternal truth that for every ladder you climb, a snake is waiting just around the corner, and for every snake, a ladder will compensate. But it's more than that; no mere carrot-and-stick affair; because implicit in the game is the unchanging twoness of things, the duality of up against down, good against evil..."

"Minden játéknak megvan a maga tanulsága; és a Kígyók és Létrák minden más tevékenységnél jobban példázza azt az örök igazságot, hogy minden megmászott létra után egy kígyó vár az emberre; és minden kígyóért kárpótol egy újabb létra. Sőt ennél is többet mond, nemcsak a büntetés-jutalom körül forog: benne rejlik ebben a játékban a dolgok változatlan kettőssége, a fönt és lent, a jó és rossz dualitása..."
 ~
 "Who what am I? My answer: I am the sum total of everything that went before me, of all I have been seen done, of everything done-to-me. I am everyone everything whose being-in-the-world affected was affected by mine. I am anything that happens after I'm gone which would not have happened if I had not come."

Kicsoda-micsoda vagyok hát? A válaszom: végösszege vagyok mindannak, ami előttem történt, mindannak ami voltam, amit láttam, amit tettem, és mindannak, amit velem tettek. Mindenki és minden vagyok, akinek és aminek a létét-a-világban befolyásolta az én létem. És mindaz én leszek a halálom után is, ami másként történt volna, ha én nem vagyok.
 ~
"...it is the privilege and the curse of midnight's children to be both masters and victims of their times, to forsake privacy and be sucked into the annihilating whirlpool of the multitudes, and to be unable to live or die in peace. "

"...privilégiuma és átka az éjfél gyermekeinek, hogy urai, egyszersmind áldozatai legyenek koruknak, hogy föladva a magányosságot, fölszívódjanak a sokaság megsemmisítő forgószelében, és se élni, se meghalni ne tudjanak békességgel. "


from Midnight's children (1981)
Részletek "Az éjfél gyermekei"-ből, fordította Falvay Mihály