Pages

April 17, 2013

Michelangelo Antonioni

.
A MORNING AND AN EVENING

Let's try thinking of a film that tells the story of two days in a man's life. The day he's born and the day he dies. A life whose prelude seems to start on one road and whose epilogue shows that he's taken a route quite different, even geographically speaking, from where he started.
Let's try thinking of a film with a morning and a night, but not the interim anxieties.

Translated from the Italian by William Arrowsmith


[Michelangelo Antonioni, That Bowling Alley on the Tiber: tales of a Director, New York; Oxford: Oxford University Press, 1986]

EGY REGGEL ÉS EGY ESTE

Képzeljünk el egy filmet, egy ember életének két napját mesélné el. Azt, amelyiken született, és azt, amelyiken meghalt. Egy sorsot, amelynek kezdete egy bizonyos út felé mutat, s vége pedig felfedi, hogy emberünk egészen más utat járt be, s ez az eredetitől földrajzilag is nagyon távol esik.
Képzeljünk el egy filmet, amely egy reggelt és az estét ábrázolja, de a köztük lévő fáradságos napot nem.

Magyarósi Gizella fordítása

[Michelangelo Antonioni, Egy sosemvolt szerelem krónikája, Európa Könyvkiadó, 1990]