Pages

November 15, 2011

J. L. Borges

.

Fragments from an Apocryphal Gospel
[FRAGMENTOS DE UN EVANGELIO APÓCRIFO]


3. Wretched are the poor in spirit, for under the earth they will be as they are on earth.
4. Wretched is he who weeps, for he has the miserable habit of weeping.
5. Lucky are those who know that suffering is not a crown of heavenly bliss.
6.  It is not enough to be last in order sometimes to be first.
7.  Happy is he who does not insist on being right, for no one is or everyone is.
8.  Happy is he who forgives others and who forgives himself.
9.  Blessed are the meek, for they do not agree to disagree.
10.  Blessed are those who do not hunger for justice, for they know that our fate, for better or worse, is the work of chance, which is past understanding.
11.  Blessed are the merciful, for their happiness is in the act of mercy and not in the hope of reward.
12.  Blessed are the pure in heart, for they see God.
13.  Blessed are those who suffer persecution for a just cause, for justice matters more to them than their personal destiny.
14.  No one is the salt of the earth; and no one, at some moment in their life, is not.
15.  Let the light of one lamp be lit, even though no man see it.  God will see it.
16.  There is no commandment that cannot be broken, including the ones I give and those the prophets spoke.
17.  He who kills for a just cause, or for a cause he believes just, is not guilty.
18.  The acts of men are worthy of neither fire nor heaven.
19.  Do not hate your enemy, for if you do, you are in some way his slave.  Your hate will never be greater than your peace.
20.  If your right hand should offend you, forgive it; you are your body and you are your soul and it is hard if not impossible to fix the boundary between them...
24.  Do not make too much of the cult of truth; there is no man who at the end of a day has not lied, rightly, numerous times.
25.  Do not swear, because every oath is bombast.
26.  Resist evil, but without shock and without anger.  Whoever strikes you on the right cheek, turn the other to him, as long as you are not moved by fear.
27.  I do not speak of revenge nor of forgiveness; oblivion is the only revenge and the only forgiveness.
28.  To do your enemy a good turn can be the work of justice and is not difficult; to love him, a job for angels and not men.
29.  To do good for your enemy is the best way to gratify your vanity.
30.  Do not accumulate gold on earth, for gold is the father of idleness, and it, of sadness and boredom.
31.  Believe that others are just or will be, and if it proves untrue, it is not your fault.
32.  God is more generous than men and will measure them by a different standard.
33.  Give what is holy to dogs, cast your pearls before swine; the important thing is to give.
34.  Seek for the pleasure of seeking, not of finding...
39.  The door, not the man, is the one that chooses.
40.  Do not judge the tree by its fruits nor the man by his works; they may be worse or better.
41.  Nothing is built on stone, everything on sand, but our duty is to build as if sand were stone...
47.  Happy are the poor without bitterness and the rich without pride.
48.  Happy are the brave, who accept applause or defeat in the same spirit.
49.  Happy are those who hold in memory words of Virgil or Christ, for these will brighten their days.
50.  Happy are the loved and the lovers and those who can do without love.
51.  Happy are the happy.TÖREDÉKEK EGY APOKRIF EVANGÉLIUMBÓL
[FRAGMENTOS DE UN EVANGELIO APÓCRIFO]

3. Szerencsétlenek a lelki szegények, mert a föld alatt is ugyanazok lesznek, akik most a földön.
4. Szerencsétlenek a sírók, mert nyomorult szokássá vált bennük a sírás.
5. Szerencsések azok, akik tudják, hogy a szenvedés nem mennyei dicsőség.
6. Nem elég utolsónak lenni ahhoz, hogy egyszer elsők legyünk.
7. Boldog, aki nem ragaszkodik ahhoz, hogy igaza legyen, mert senkinek sincs igaza, és mindenkinek igaza van.
8. Boldog, aki másoknak megbocsájt, és az is, aki megbocsájt magának.
9. Jó a jámboroknak, mert sose keverednek viszályba.
10. Jó azoknak, akik nem szomjazzák az igazságot, mert tudják, hogy kegyes vagy kegyetlen sorsunk a véletlen műve, amely kifürkészhetetlen.
11. Szerencsések a könyörületesek, mert szerencséjük a könyörületesség gyakorlásából ered, és nem a jutalom reményéből.
12. Szerencsések a tisztaszívűek, mert ők látják az Istent.
13. Jó azoknak, akik igazukért üldöztetést szenvednek, mert emberi sorsuknál fontosabb nekik az igazság.
14. Senki se a föld sója, senki, élete egyetlen pillanatában sem az.
15. Csak gyulladjon fel a lámpafény, ha senki nem látja is. Isten meg fogja látni.
16. Nincs az a parancsolat, amit meg ne lehetne szegni, az se, amit én hirdetek, és az se, amit a próféták hirdettek.
17. Aki az igazáért ölt, vagy azért, amit az igazának érzett, nem vétkes.
18. Az emberek cselekedetei nem érdemelnek se poklot, se eget.
19. Ne gyűlöld ellenségeidet, mert ha így teszel, mindenképpen a rabja lész. A gyűlöleted soha nem lehet jobb a békességednél.
20. Ha jobb kezed megsértene, bocsáss meg neki; te vagy a tested és te vagy a lelked, és oly nehéz, ha nem lehetetlen, megvonni köztük a határt...
24. Az igazságot se vidd túlzásba; nincs ember, akinek egy nap leáldoztával ne lett volna többször is oka hazudni.
25. Ne esküdj, mert minden esküvés dagályba fullad.
26. Állj ellen a gonosznak, de félelem és harag nélkül. Aki a jobb arcodat megüti, odanyújthatod neki a másikat, csak félni ne félj tőle.
27. Nem bosszúról és bocsánatról beszélek; az egyetlen bosszú és az egyetlen bocsánat a felejtés.
28. Ellenségeiddel jót tenni igazság műve is lehet, és nem is nehéz; de szeretni őt az angyalok dolga és nem az embereké.
29. Ellenségeiddel jót tenni a legjobb módja annak, hogy hiúságodnak hízelegj.
30. Ne halmozz fel aranyat e földön, mert az arany a tétlenség atyja, az pedig a szomorúságé és unalomé.
31. Gondold azt, hogy a többiek az igazak, és ők is lesznek azok; s akkor, ha nem így lesz, nem te maradsz tévedésben.
32. Isten nagylelkűbb, mint az emberek, és más mértékkel fogja mérni őket.
33. Adj szentséget a kutyáknak, szórd gyöngyeid a disznók közé; fontos, hogy adj.
34. A keresés öröméért keress, ne a megtalálásáért...
39. A kapu választ, nem az ember.
40. Ne gyümölcseiről ítéld meg a fát, se műveiről az embert; ezek rosszabbak is, jobbak is lehetnek nála.
41. Semmi se épül sziklára, minden csak homokra épül, de a mi dolgunk úgy építeni, mintha a homok szikla lenne...
47. Boldog a szegény, akiben nincsen keserűség, és a gazdag, akiben nem lakik gőg.
48. Boldogok a bátrak, akik egy lélekkel tudják fogadni a vereséget és a pálmát.
49. Boldogok, akik emlékezetükben tartják Vergilius vagy Krisztus néhány szavát, mert ezek fénybe borítják napjaikat.
50. Boldogok a szeretettek és a szeretők, mind pedig azok, akik meg tudnak lenni szerelem nélkül.
51. Boldogok a boldogok.

Somlyó György fordítása

.