Pages

July 3, 2010

Franz Kafka (July 3, 1883 – June 3, 1924)

.
The time allotted to you is so short that if you lose one second you have already lost your whole life, for it is no longer, it is always just as long as the time you lose. So if you have started out on a walk, continue it whatever happens; you can only gain, you run no risk, in the end you may fall over a precipice perhaps, but had you turned back after the first steps and run downstairs you would have fallen at once – and not perhaps, but for certain. So if you find nothing in the corridors open the doors, and if you find nothing behind these doors there are more floors, and if you find nothing up there, don’t worry, just leap up another flight of stairs. As long as you don’t stop climbing, the stairs won’t end, under your climbing feet they will go on growing upwards.

Excerpt from "The Advocates"; translated by Tania and James Stern"Kiszabott időd olyan rövid, hogy ha egyetlen másodpercet vesztesz is, már egész életedet elveszítetted, hiszen az élet nem hosszabb, mindig olyan hosszú csak, amennyi az elvesztegetett időd. Ha tehát elindultál az úton, folytasd minden körülmények között, csak nyerhetsz, nem fenyeget veszedelem, hogy a végén lezuhansz talán, ha azonban már az első lépések után visszafordultál s a lépcsőn lefutottál volna, mindjárt a kezdet kezdetén lezuhansz, nemcsak talán, hanem egész bizonyosan. Ha tehát itt a folyosón semmit sem találsz, nyiss be az ajtókon, ha ezek mögött az ajtók mögött semmit sem találsz, új emeletek jönnek, ha odafönt semmit sem találsz, sebaj, vágj neki újabb lépcsőknek. Amíg nem hagyod abba a följebbhágást, nem maradnak el a lépcsők sem, szüntelen följebb lépő lábad alatt szökkennek fölfelé."

Részlet a "Szószólók"-ból, Tandori Dezső fordítása 
(In: Franz Kafka, Elbeszélések, Európa Könyvkiadó, Bp., 1973)

*

Die dir zugemessene Zeit ist so kurz, daß du, wenn du eine Sekunde verlierst, schon dein ganzes Leben verloren hast, denn es ist nicht länger, es ist immer nur so lang, wie die Zeit, die du verlierst. Hast du also einen Weg begonnen, setze ihn fort, unter allen Umständen, du kannst nur gewinnen, du läufst keine Gefahr, vielleicht wirst du am Ende abstürzen, hättest du aber schon nach den ersten Schritten dich zurückgewendet und wärest die Treppe hinuntergelaufen, wärst du gleich am Anfang abgestürzt und nicht vielleicht, sondern ganz gewiß. Findest du also nichts hier auf den Gängen, öffne die Türen, findest du nichts hinter diesen Türen, gibt es neue Stockwerke, findest du oben nichts, es ist keine Not, schwinge dich neue Treppen hinauf. Solange du nicht zu steigen aufhörst, hören die Stufen nicht auf, unter deinen steigenden Füßen wachsen sie aufwärts. 
(Franz Kafka, Fürsprecher)
..............................................................................................................................................................................................................................