Pages

September 5, 2011

Arthur Koestler

(5 September 1905 – 3 March 1983)

"A mathematician once said that algebra was the science for lazy people — one does not work out x, but operates with it as if one knew it. In our case, x stands for the anonymous masses, the people. Politics mean operating with x without worrying about its actual nature. Making history is to recognize x for what it stands for in the equation. "

from Arthur Koestler: Darkness at Noon, translated by Daphne Hardy

 Dmitri Kessel: Arthur Koestler, October 10, 1949

"Egyszer egy matematikus azt mondta, hogy az algebra a lusta emberek tudománya az ember nem számítja ki az x-et hanem úgy dolgozik vele, mintha tudná róla, hogy mennyi. Esetünkben az x a névtelen tömegeket jelenti, más szóval a népet. A politika pedig abban áll, hogy az ember úgy manipulál ezzel az x-szel, hogy közben mit sem törődik vele, mi is ennek az x-nek a tulajdonképpeni természete. A történelemcsinálás viszont azt jelenti, hogy felismerjük, mennyit is ér egyenletünkben ez az x."

Arthur Koestler: Sötétség délben (részlet), fordította Bart István

.