Pages

March 24, 2011

Lawrence Ferlinghetti

(born March 24, 1919)

A CONEY ISLAND OF THE MIND

15

Constantly risking absurdity
                            and death
   whenever he performs
                      above the heads
                                    of his audience
the poet like an acrobat
                   climbs on rime
                      to a high wire of his own making
and balancing on eyebeams
                        above a sea of faces
        paces his way
                     to the other side of day
   performing entrechats
                    and sleight-of-foot tricks
 and other high theatrics
                      and all without mistaking
             any thing
                      for what it may not be

       For he's the super realist
                            who must perforce perceive
                taut truth
                          before the taking of each stance or step
    in his supposed advance
                           toward that still higher perch
  where Beauty stands and waits
                            with gravity
                                   to start her death-defying leap

    And he
          a little charleychaplin man
                            who may or may not catch
             her fair eternal form
                         spreadeagled in the empty air
                of existence

*
VIDÁM PARK AZ AGYBAN
(részlet)

15
Mindig a lehetetlent és halált
                                          kisértve
     valahányszor
                        kileng a közönség
                                                    feje fölé
a költő-akrobata
                  rímeken kuszik fel
                                   maga-sodorta magas kötelére
szemek sugarán himbálózva
                                            az arcok tengere fölött
            pörög útján
                             a nap másik felére
      szélesebben kivágva
                                    száz entreachat-t és piruettet
és más eféle kunsztot
                                és mindig úgy hogy
                          össze ne vétsen
                                                  bármit valami mással
    Mert ő a legfőbb realista
                                          aki szemét csak a csupasz valóra
                           igazítja
                                       mielőtt egy lépést tenne vagy megállna
            képzeletbeli útján
                                       ama mindig magasabb ág felé
ahol a Szépség ül súlyosan
                                   várva
                                            haláltmegvető szaltójára
Ő pedig
            az a kicsike Chaplin-ember
                                            aki vagy el tudja kapni vagy sem
            örökszép alakját
                        amely ott terpeszkedik a létezés
                    puszta űrében

Somlyó György fordítása

 Lawrence Ferlinghetti, 1982


 
CRO-MAGNONS

Cro-Magnons carried stones for books
And a flat dark stone I came upon was one

in which I read the carbon copy histories 
of creepy man
in the fine print of fossils pressed
between the stone's aged pages
the first syllables of recorded time
made into burning messages
about the first decline and fall
and the dissent of species

so that
when I cracked it open I surprised
the shadow of a lizard on the steps
of an Alexandrian branch library
burning on the broken stone
in a bright daze of sunlight
And in a flicker of that lizard's loose tongue
in one cooled instant of carbonized time
deciphered eternityLawrence Ferlinghetti at his cabin, the "Old West Hotel"
Source: Corbis 
*
*

CRO-MAGNONIAK

A cro-magnoniak könyveknek való
köveket cipeltek
egy lapos kőről leolvastam
a kúszó-mászó ember kopir-kópiás
történeteit
préselt fossziliák finom nyomatában
a feljegyzett idő első szótagjai
lángoló üzenetek
a fajok első hanyatlását bukását
és szétszóródását ragyogtatók

Így hát
felnyitva a követ megleptem
egy gyík árnyát az alexandriai
körzeti könyvtár lépcsőfokán
izzott a tört kövön
a napfény tündöklő kábulatában
És e gyík nyelvének fürge rezzenése
kihűlt pillanata az elszenesült időnek
megfejtette rejtjeleid öröklét

Eörsi István fordítása

_________
Lawrence Ferlinghetti versei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977, 42. o.
Szélrózsa II, Magvető, Budapest, 1965
Fotók: Corbis