Pages

February 26, 2011

Octavio Paz

(Mexican, March 31, 1914 – April 19, 1998)
.

Two Bodies

Two bodies face to face
are at times two waves
and the night is an ocean.

Two bodies face to face
are sometimes two stones
and the night a desert.

Two bodies face to face
are at times two roots
laced into the night.

Two bodies face to face
are sometimes two knives
and night strikes sparks.

Two bodies face to face
are two stars falling
in an empty sky.

Translated by Muriel RukeyserMotion
(Movimento)

If you are the amber mare
          I am the road of blood
If you are the first snow
          I am he who lights the hearth of dawn
If you are the tower of night
          I am the spike burning in your mind
If you are the morning tide
          I am the first bird's cry
If you are the basket of oranges
          I am the knife of the sun
If you are the stone altar
          I am the sacrilegious hand
If you are the sleeping land
          I am the green cane
If you are the wind's leap
          I am the buried fire
If you are the water's mouth
          I am the mouth of moss
If you are the forest of the clouds
          I am the axe that parts it
If you are the profaned city
          I am the rain of consecration
If you are the yellow mountain
          I am the red arms of lichen
If you are the rising sun
          I am the road of blood


Touch

My hands
open the curtains of your being
clothe you in a further nudity
uncover the bodies of your body
My hands
invent another body for your body 

Translated by Eliot Weinberger

*

DOS CUERPOS

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos olas
y la noche es océano.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos piedras
y la noche es desierto.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces raíces
en la noche enlazadas.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces navajas
y la noche relámpago.

Dos cuerpos frente a frente
son dos astros que caen
en un cielo vacío.PALPAR

Mis manos
abren las cortinas de tu ser
te visten con otra desnudez
descubren los cuerpos de tu cuerpo
Mis manos
inventan otro cuerpo a tu cuerpo


 *
 
 
KÉT TEST

Két összesímuló test
néha két lomha hullám
és tengerük az éj.

Két összesimuló test
néha két puszta szirt,
sivatagjuk az éj.

Két összesimuló test
néha két mély gyökér,
mely belenő az éjbe.

Két összesimuló test
néha két mennydörgés, és
villámlásuk az éj.

Két összesimuló test
két csillag, mely aláhull
az üres egeken.


HULLÁMZÁS

Ha te borostyánszínű kanca vagy
     Én a vér útja vagyok
Ha te az első hó vagy
    Én a hajnal üszkének szítója
Ha te az éjszaka tornya vagy
    Én izzó szeg a homlokodon
Ha te a hajnali dagály vagy
    Én az első madárfütty
Ha te kosár narancs
    Én az obszidián-kés
Ha te a szikla-oltár
    Én a szentségtörő kéz
Ha te a part szegélye
    Én a kizöldellő nád
Ha te a felkelő szél
    Én az eltemetett tűz
Ha te a vizek szája vagy
    Én a moha szája vagyok
Ha te a felhők ligete
    Én a balta mely belecsapódik
Ha te a meggyalázott város
    Én az eső mely megszenteli
Ha te a sárga hegycsúcs
    Én a zuzmó rőt karja 

Ha te a kelő nap az égen
    Én a vér útja vagyok


TAPINTÁS

Kezem
Szétvonja lényeged előtt a függönyt
Egy másik meztelenségedbe pillant
Felkutatja tested más testeit
Kezem
Testednek új testet fedez fel

Somlyó György fordításai_____________
Szélrózsa I-II, Magvető, Bp., 1973
Octavio Paz, Early poems, 1935-1955, 1973
The collected poems of Octavio Paz, 1957-1987, Ed. by Eliot Weinberger, 1991

No comments:

Post a Comment