Pages

October 19, 2020

Frank O'Hara (1926-1966)

Autobiographia Literaria

When I was a child
I played by myself in a
corner of the schoolyard
all alone.

I hated dolls and I
hated games, animals were
not friendly and birds
flew away.

If anyone was looking
for me I hid behind a
tree and cried out "I am
an orphan."

And here I am, the
center of all beauty!
writing these poems!
Imagine!

From Selected Poems by Frank O'Hara

Source: wikiwand

Autobiographia Literaria

Kisgyerek koromban
magamban játszottam
az iskolaudvaron, teljesen
egyedül.

Utáltam a babákat és
utáltam a focit, az állatok
nem szerettek és a madarak
elrepültek.

Ha bárki keresett, elbújtam
egy fatörzs mögé, és
kiabáltam: "Nem vagyok
sehol!"

És most itt vagyok,
minden szépség közepe!
micsoda verseket írok!
Képzeld!

Gergely Ágnes fordítása
___________________
Magyar Lettre International 1997, nyár, 25. szám

Billy Collins / Yosa Buson

JAPAN

Today I pass the time reading
a favorite haiku,
saying the few words over and over.

It feels like eating
the same small, perfect grape
again and again.

I walk through the house reciting it
and leave its letters falling
through the air of every room.

I stand by the big silence of the piano and say it.
I say it in front of a painting of the sea.
I tap out its rhythm on an empty shelf.

I listen to myself saying it,
then I say it without listening,
then I hear it without saying it.

And when the dog looks up at me,
I kneel down on the floor
and whisper it into each of his long white ears.

It's the one about the one-ton
temple bell
with the moth sleeping on its surface,

and every time I say it, I feel the excruciating
pressure of the moth
on the surface of the iron bell.

When I say it at the window,
the bell is the world
and I am the moth resting there.

When I say it at the mirror,
I am the heavy bell
and the moth is life with its papery wings.

And later, when I say it to you in the dark,
you are the bell,
and I am the tongue of the bell, ringing you,

and the moth has flown
from its line
and moves like a hinge in the air above our bed.
JAPÁN

Ma azzal ütöm el az időt,
hogy egyik kedvenc haikumat olvasom,
néhány szót ismételgetve, szakadatlanul.

Olyan, mint ugyanazt a tökéletes
kis szőlőszemet enni
újra meg újra.

Miközben a házban sétálok, csak mondogatom,
és hagyom, hogy minden szobában
hulldogáljanak a levegőben a betűi.

Megállok a zongora nagy némasága előtt, és elmondom.
És elmondom egy tengeres festmény előtt.
Lekopogom a ritmusát egy üres polcon.

Hallgatom magam, ahogy elmondom,
aztán elmondom anélkül, hogy hallgatnám,
aztán hallgatom anélkül, hogy elmondanám.

És amikor a kutya rám néz,
letérdelek hozzá,
és belesúgom mind a két hosszú fehér fülébe.

Az egytonnás templomi
harangról szól,
amin egy lepke alszik,

és valahányszor elmondom, érzem
a lepke kínzó nyomását
a vasharang felületén.

Amikor az ablakban mondom,
a harang a világ,
én pedig az a pihenő lepke vagyok.

Amikor a tükörben mondom,
én vagyok a súlyos harang,
a lepke pedig a papírszárnyú élet.

Később pedig, amikor neked mondom a sötétben,
te vagy a harang,
és én vagyok a nyelv, amely megkongat,

a lepke pedig elszállt a verssorából,
és úgy csapkod az ágyunk fölött,
mint egy zsanér a levegőben.

Ford.: Kőrizs Imre
_______________________

Billy Collins: Az a baj a költészettel, Jelenkor, Bp., 2020
Yosa Buson (1716 – 1784)

On the temple's great bell
a butterfly sleeps.

***

on the temple bell
sleeping
a butterfly

****

On the one ton temple bell
a moon-moth, folded into sleep,
sits still.
(trans: X. J. Kennedy)


Buson: Harang

Templomi harang bronzán libegve
alszik
egy csöppnyi lepke.

Kosztolányi Dezső fordítása

***

釣鐘にとまりて眠る胡てふ哉

tsuriganeni tomarite nemuru kochoukana 

néma harangon
álomba szenderült
egy pillangó

Terebess Gábor fordítása

October 17, 2020

Pierre Reverdy

Mémoire

Quand elle ne sera plus là
quand je serai parti
Là-bas où il peut aussi faire jour
Un oiseau doit chanter la nuit
                  Comme ici
Et quand le vent passe
La montagne s'efface
Les pointes blanches de la montagne
On se retrouvera sur le sable
Derrière les rochers
Puis plus rien
                  Un nuage marche
Par la fenêtre passe un cri
Les cyprès font une barrière
L'air est salé
Et tes cheveux sont encore mouillés
Quand nous serons partis là-bas derrière
Il y aura encore ici quelqu'un
Pour nous attendre
Et nous entendre
Un seul ami

L'ombre que nous avons laissée sous l'arbre
                                         et qui s'ennuie

Fotó: Brassai, 1932EMLÉKEZET

Ha majd eljössz onnét
veled indulok el
de ott tovább is tűz a nappal
és éjszaka egy madár énekel
            
                   Ahogy itt

ha a szelek lehajolnak
eltűnik a hegy
fehér éle megolvad
újra a homokon fekszel
mögötted a sziklapad
aztán semmi
          Felhő halad
az ablakból kiáltás száll
korlátot vonnak a ciprusok
Sós a szél
még nedves a hajad

Ha majd elmegyünk onnét
valaki ottmarad
visszavár minket
figyeli lépteinket
egyetlen barát
az ott felejtett árnyék mely a fa alatt únja magát.

Tóth Judit fordítása

Szerelmes Arany Kalendárium, Kozmosz Könyvek, 1965

***

Emlékezet

Mikor már ő nem lesz itt
mikor elmentem én is
Ott ahol szintén sütni fog a nap
Egy madár majd az éjről énekel
                                 Akárcsak itt
És amikor a szél is elmegy
Elmosódik éle a hegynek
A hegyvonulat sok fehér csúcsa
S a homokon találkozunk majd
A kősziklák mögött
Aztán semmi más
                     Egy felleg száll
Kiáltás tör ki az ablakon
Ösvény szövődik a ciprusokból
Sós a levegő
És ázott a hajad
Amikor majd e hely mögé megyünk
Még lesz itt valaki
Hogy várjon
És halljon bennünket
Egyetlen barát
A fa alatt felejtett árnyék
                                 aki unatkozik


Tótfalusi István fordítása

October 8, 2020

Rainer Maria Rilke - Sonnets to Orpheus II, 29

Quiet friend who has come so far,
feel how your breathing makes more space around you.
Let this darkness be a bell tower
and you the bell. As you ring,

what batters you becomes your strength.
Move back and forth into the change.
What is it like, such intensity of pain?
If the drink is bitter, turn yourself to wine.

In this uncontainable night,
be the mystery at the crossroads of your senses,
the meaning discovered there.

And if the world has ceased to hear you,
say to the silent earth: I flow.
To the rushing water, speak: I am.

Sonnets to Orpheus II, 29
translation by Joanna Macy and Anita BarrowsSzonettek Orpheuszhoz
II. 29.

Messzeségek halk barátja, érzed? -- 
lélegzetedre tágul a Tér.
Haranglábak homályán az ércet:
kongasd magad. Mind erőre kél,

ami emészt, ha te vagy az étek.
Változz azzá, mit a lét akar.
Mit számít a legfőbb szenvedésed?
Légy borrá, ha italod fanyar.

Légy varázs, e bőség éjjelét
hasd ma át, s mi kusza, testet ölthet,
egymásra lel s értelme ragyog.

S ha elfeled majd e földi lét,
"Eliramlok" -- mondd a néma földnek.
S szólj a fürge vízhez így: "Vagyok."

Szabó Ede fordítása

___________
Rainer Maria Rilke versei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1983

Louise Glück (1943 - )
Parable of the Beast

The cat circles the kitchen
with the dead bird,
its new possession.

Someone should discuss
ethics with the cat as it
inquires into the limp bird:

in this house
we do not experience
will in this manner.

Tell that to the animal,
its teeth already
deep in the flesh of another animal.

***

A ragadozó példabeszéde

Parable of the Beast

A macska új szerzeményével,
egy döglött madárral szájában
járja körbe a konyhát.

Valaki elbeszélgethetne
az etikettről a macskával,
amint az belekóstol a béna madárba:

Ebben a házban
nem engedünk akaratunknak
ilyen ügyekben.

Mondd ezt el annak az állatnak,
melynek fogai egy másik állat
húsába mélyednek.


Gyukics Gábor fordítása

___________
In: ÁTKELÉS, Nyitott Könyv, Bp., 2007